Igraj u Fullscreen Mode

Da izađete iz Fullscreen Mode pritisnite “Esc”

BLACKJACK ONLINE – ONLINE BLACKJACK

Sve o blackjacku

Kazina su oduvijek bila mjesta gde je veliki broj ljudi dolazio sa različitim motivima. Mnogi su dolazili da se obogate, neki da potroše višak novca, neki da se druže. Danas su popularna online kazina koja su u potpunosti podigli popularnost svim i kazino igrama, a među njima jedna od najpopularnijih je svakako blackjack.

Blackjack je igra koja potpuno van vremenska i teško je i zamisliti da će joj popularnost ikada spasti. Jako je popularna i u popularnoj kulturi i posebno u filmovima. Na listi filmova u kojima je tema blackjack nalaze se neki zaista kultni fimovi, koji su visoko rangirani u istoriji svetskog filma, kao što su: “21”, “Rain Man”, “Swingers”, “Casino”…

Također, blackjack je ljubav i mnogih poznatih, takozvanih celebrityja. Na toj listi su Michael Jordan, Ben Affleck, Matt Damon, Princ Harry, Paris Hilton, Don Johnson, 50 cent, Sean Combs, Charley Barkley, Allen Iverson…

ISTORIJA BLACKJACKA

Smatra se da je davni predak Blackjack-a igra 21 čije porijeklo je nepoznato. Prvi pisani trag igre nalazi se u knjizi Miguel de Cervantes, autora jedne od najboljih knjiga svih vremena “Don Quijote”. Servantes je i sam bio kockar, a glavni likovi njegove priče “Rinkonete i Kortadiljo” je par prevaranata iz Seville. Oni zarađuju tako što varaju u igri “ventiuna” (na španskom “21”). U dijelu je navedeno da je cilj igre dostići broj bodova od 21 bez da cifra bude premašena i da as vrijedi ili 1 ili 11. Igra se sa španskim “baraja” špilom karata kojem nedostaju osmice i devetke.

Ovu kratku priču Cervantes je napisao ili 1601. ili 1602. što govori o tome da se “ventiuna” igrala u Castilli na početku 17. vijeka, a vjerovatno i ranije. Kasnija pominjanja ove igre sreću se i u Francuskoj.

PRIČA O ELEANOR DUMONT

Također, u historiji blackjacka ostalo je upisano i ime Eleanor Dumont, poznatije kao “Madam Brkovi”. Plijenila je svojim izgledom, uvijek obučena u najskuplje haljine. Legenda kaže da su igrači više gledali u nju nego što su gledali u karte. Bila je djelilac u kazinu i sve je šarmirala i bila je nepobjediva.

Iz svih dijelova Amerike dolazili su igrači u Nevada City u Kaliforniji samo da bi igrali sa njom. Ipak, nju je napustila sreća 8. septembra 1879. godine. u Bodiju u Kaliforniji. Sve je izgubila, a kada je izašla iz kazina niko je više nije vidio živu. Pronađena je sljedećeg jutra mrtva, predoziranu od morfijuma, sa oproštajnom porukom.

Elenor Dumont

Kada je igra “21” predstavljena u Sjedinjenim Američkim državama, kazini su u cilju promocije počeli da nude novčane bonuse kako bi stimulisali igrače da je isprobaju. Jedan takav bonus bila je isplata u vrijednosti 10:1 ako igrač ostvari pobjedu sa asom pikom i crnim žandarom (dakle, ili žandarom pikom ili žandarom trefom). Ova kombinacija – “ruka” zvala se “blackjack” i naziv se zadržao sve do danas iako je bonus 10:1 povučen.

U današnje vrijeme “blackjack” se odnosi na bilo koju “ruku” koja se sastoji od asa i karte koja vrijedi 10 bez obzira na boju.

KAKO SE IGRA BLACKJACK

Blackjack je, poslije pokera, najpoznatija igra s kartama u kazinima.

Vještom igraču blackjack pruža mogućnost da ostvari najveću moguću dobit, ali samo ukoliko ima strpljenja i dobru memoriju da prati sve karte koje su prošle.

Pobjeda ili poraz igrača su u potpunosti opredjeljeni vještinom korištenja strategije i donošenja pravih odluka, što je razlog zašto je toliko važno znati kako se blackjack igra. Prednost kazina se može smanjiti, a to počiva na sposobnosti igrača da igra optimalnu igru. To je razlog zašto je ova igra toliko popularna među ljudima sklonim strateškom razmišljanju.

PRAVILA NISU TEŠKA

Mehanizam igre je krajnje jasan. Igrač se kladi da će njegov iznos biti bliži broju dvadeset jedan (ali ne veći od dvadeset jedan) nego onaj koji ostvari banka. U isto vrijeme može da igra nekoliko osoba (obično sedam), a igrač može da igra više od jedne „ruke”, pri čemu je svaka poseban ulog u odnosu na banku.

Igra se na polukružnom stolu, a početni ulog stavlja se na mjesto označeno sa „ulog”. Minimalan ulog istaknut je na stolu i razlikuje se od kazina do kazina, pa čak i od stola do stola.

Obično se igra sa šest špilova karata (bez džokera) – ukupno 312 karata – mada postoje i verzije s jednim, četiri ili osam špilova. Prije prvog djeljenja, promešane karte siječe jedan od igrača i postavlja u „cipelu” (mjesto s koga se karte dijele zaredom).

Poslije polaganja početnih uloga, gornja karta se odvaja na stranu, a zatim se po jedna karta dijeli svakom igraču i dileru licem okrenuta nagore. Druga karta dijeli se igračima licem nagore, a dileru licem nadole. Desetice, pubovi, kraljica i kralj nose po deset poena, kec vrijedi jedan ili jedanaest, u zavisnosti od toga kako odabere igrač.

Dvije podjeljene karte sa zbirom 21 (kec i karta vrednosti deset) zovu se „blackjack“ i igraču donose automatsku pobjedu.

PRAVILA BLACKJACKA

Pravila blackjacka su u osnovi vrlo jednostavna, ali igra ima dosta varijacija tako da kada se uđe u suštinu vidi se da je to jedna vrlo slojevita igra.

Prije svega treba naučiti terminologiju.

Nakon što dobije prve dvije karte, igrač ima sjledeće opcije na raspolaganju:

 • Hit
 • Stand
 • Double
 • Split
 • Double Down
 • Insurance Bet
 • Surrender

Hit – kada igrač zatraži još jednu kartu nakon što su mu podjeljene prve dvije karte; može da ostane na dvijema kartama, ali ima i pravo na Hit, sve dok ne dostigne 21 bod ili prebaci preko toga, pri čemu gubi igru i ta ruka se naziva Busts.

Stand – kada igrač ne traži više karata, već ostane na prvim dvijema kartama.

Double – kada igrač udvostruči svoju opkladu. Pri tome dobija još jednu kartu.

Split ili razdvajanje

Opcija koju igrač može iskoristiti u slučaju kada dobije dve iste karte. Njemu se tada nudi opcija razdvajanja tih dviju karata i automatski mu se povećavaju šanse da dobije blackjack. Pravilo kod Split-a je da se osnovni ulog ne deli između te dvije karte, već obje karte moraju imati istu vrijednost koju je imala ruka prije dijeljenja karata. Igraču se onda dodijeli još po jedna karta na oba mjesta i, ako dođe u situaciju da još jednom dobije iste karte, u zavisnosti od igre ili kazina, on tu ruku može opet da razdvoji.

Ako se razdvoje dva asa i nakon toga izvuče karta koja je u vrijednosti 10 bodova, ne dobija se blackjack, iako je zbir 21. Isto važi i ako je prva karta as, a druga karta sa vrijednošću 10. Ova opcija može biti iskorištena jednom ili više puta tokom igre, u zavisnosti od vrste igre i kazina.

Double Down ili “dvostruko dole”

Opcija koju igrač koristi kada misli da može pobijediti krupijea. Odabirom ove opcije, igraču se dodjeljuje još jedan karta i njegov ulog se udvostručuje. Nakon dobijanja još jedne karte, igrač ne dobija više karata.

Igrač može iskoristiti Double down nakon što su mu dodjeljene prve dvije karte, s tim što postoje razlike od kazina do kazina i od igre do igre. U nekim slučajevima, igrač može iskoristiti ovu opciju samo ako su njegove prve dvije karte “tvrde”, sa vrijednošću 9, 10 i 11. Također, nije rijetko pravilo da se Double down može iskoristiti nakon Split-a, ali postoje i slučajevi u kojima ova opcija nije moguća nakon Split-a.

Insurance bet opcija tj. Osiguranje

Opciju Insurance Bet igrač može iskoristiti ukoliko je krupijeova prva karta as ili desetka. U tom slučaju, igraču se nudi da se osigura polaganjem polovine početnog uloga, za slučaj da diler dobije blackjack. Ako krupije nema blackjack, a igrač je iskoristio ovu opciju, ulog mu se uzima, ali ako krupije ima blackjack, igrač će biti nagrađen isplatom u razmjeri 2:1.

Surrender – Predaja

U zavisnosti od igre i kazina, u okviru blackjacka može se naći opcija Surrender. Kada želi da iskoristi opciju Surrender, tj. predaja, igrač se odriče polovine svog uloga i odustaje od igre. Ovo mora biti prvi korak igrača nakon podijele karata. Postoji također i Late Surrender, što je varijacija na prvobitnu opciju, i označava također predaju, ali u ovom slučaju igrač može iskoristiti ovu opciju nakon što diler pogleda svoju sakrivenu kartu i uvjeri se da nema blackjack.

Postoji i opcija Double Down Rescue tj. predaja igrača nakon što je iskoristio Double down, ali ova opcija se rijetko sreće.

TABELA
Vaša rukaKrupijeova vidljiva karta
2345678910A
Ukupno (ne računajući parove)
17-20SSSSSSSSSS
16SSSSSHHSUSUSU
15SSSSSHHHSUH
13-14SSSSSHHHHH
12HHSSSHHHHH
11DhDhDhDhDhDhDhDhDhH
10DhDhDhDhDhDhDhDhHH
9HDhDhDhDhHHHHH
5-8HHHHHHHHHH
Kombinacije
 2345678910A
A,8 A,9SSSSSSSSSS
A,7SDsDsDsDsSSHHH
A,6HDhDhDhDhHHHHH
A,4 A,5HHDhDhDhHHHHH
A,2 A,3HHHDhDhHHHHH
Parovi
 2345678910A
A,ASpSpSpSpSpSpSpSpSpSp
10,10SSSSSSSSSS
9,9SpSpSpSpSpSSpSpSS
8,8SpSpSpSpSpSpSpSpSpSp
7,7SpSpSpSpSpSpHHHH
6,6SpSpSpSpSpHHHHH
5,5DhDhDhDhDhDhDhDhHH
4,4HHHSpSpHHHHH
2,2 3,3SpSpSpSpSpSpHHHH

= Stand

= Hit

Dh = Double (ako nije dozvoljeno, onda hit)

Ds = Double (ako nije dozvoljeno, onda stand)

SP = Split

SU = Surrender (ako nije dozvoljeno, onda hit osim stand na 16 protiv 10 ako nisu prve dvije karte.)

KAKO POČINJE BLACKJACK?

Na početku igre krupije dijeli dve karte igraču i dvije sebi, s tim što je jedna krupijeova karta okrenuta licem nadole i ona se naziva Hole Card. Postoje također odstupanja od ovog pravila, pa tako krupije sebi u nekim verzijama ove igre deli sebi samo jednu kartu.

U slučaju kada dijeli sebi dvije karte, ako mu je karta okrenuta nagore as ili desetka, krupije može da pogleda kartu okrenutu nadole i pogleda da li je dobio zbir od 21, tj. blackjack.

U ovoj igri krupije i igrač mogu vući do devet dodatnih karata, ako vrijednost ruke ne prelazi 21. Ako vrijednost ruke ne prelazi 21 nakon 11 podijeljenih karata, ne dobijaju se dodatne karte, tj.  dešava se Stand.

Dijeliočeva igra je definisana istim pravilima kojih se on mora pridržavati, te tako on izvlači karte do zbira 16. Ako ima zbir od preko 16, ne smije da povuče još jednu kartu, već samo igrač nastavlja sa izvlačenjem.

ISPLATA U BLACKJACKU

Ukoliko igrač dobije blackjack, isplata je u rezmjeri 3:2. A, ukoliko se desi da i igrač i krupije imaju blackjack, dolazi do izjednačenja i ulog se vraća igraču. Isto se dešava i ako oboje imaju karte iste vrijednosti u ruci.

Ako igrač uspije da pobijedi krupijea u standardnoj igri, isplata je u razmjeri 1:1.

Za slučaj da igrač pogodi Insurance bet, tj. pogodi da krupije ima blackjack, iznos osiguranja se vraća u razmjeri 2:1.

Ishodi opklada

 • Ako su igračeve ili krupijeove prve dvije karte as i desetka, ovo je „prirodni“ blackjack
 • Ako i igrač i krupije imaju blackjack ili im je vrijednost ruke 21, dolazi do izjednačenja i igraču se vraća ulog. Ovaj ishod se naziva Push, Tie ili Stand-off.
 • Ako krupije u ruci ima vrijednost karata koja prelazi 21, a igrač ima 21 ili manje, igrač pobjeđuje.
 • Ako igrač i krupije imaju karte iste vrijednosti u ruci, dolazi do izjednačenja i igraču se vraća ulog – ovo se također naziva Push.

BLACKJACK VARIJACIJE

Postoje mnoge varijacije za igranje blackjacka. Mogu da postoje različita pravila za krupijea, a ponekad i za igrača. Međutim, u praksi su pravila uvijek takva da idu u korist kazina.

Najčešće vrste blackjacka sadrže sljedeće stvari:

 • Blackjack switch – Igrač igra dvije kombinacije sa dvije karte istovremeno. Igraču je dozvoljeno da mijenja svoju drugu kartu između dvije ruke. Ako krupije dostigne vrijednost od 22, igrač dobija svoj ulog nazad. To znači da ne pobjeđuje, što bi bio slučaj sa standardnim pravilima, dok je ovde praktično nerješeno. Također igrač za blackjackk dobija nagradu u odnosu 1:1, ne 3:1 kao što je slučaj u standardnom blackjacku.
 • Vegas strip – Ova varijacija blackjacku se igra sa 4 špila. Igrač dva asa može da razdvoji samo jednom, ali on/a može da se odluči na double down bez obzira koje dvije karte ima. Igrač također gubi osiguranje ako on/ razdvoji svoje karte. Poslije razdvajanja, igrač može da duplira svoj ulog samo ako su razdvojene karte bile dva asa. Ako igrač dobije zbir od 21 posle razdvajanja, to se ne smatra blackjack. Ako igrač razdvoji dva asa, on će dobiti još samo jednu kartu bez mogućnosti da izvuče još jednu.
 • Double exposure blackjack – Obe krupijeve karte okrenute su nagore. Kako se igračeva prednost zbog ovoga povećava, druga pravila stupaju na snagu kao kompenzacija za tu prednost. Igrači gube svoje uloge ako imaju isti zbir karata kao krupije i blackjack se isplaćuje samo u odnosu 1:1. Pored toga, igraču je dozvoljeno da razdvoji svoje karte samo jednom.
 • Perfect pairs – Standardna igra je poboljšana opcijom dodavanja side bet-a na „perfect pair”. Igrač pobjeđuje samo ako njegove prve dvije karte formiraju par (npr. dve sedmice, dvije desetke, itd.). Dobitak je veći ako par ima istu boju, i najveći dobitak je ako karte imaju identičan znak.

BLACKJACK ONLINE

Napredak informacionih tehnologija omogućio je ovakvu vrstu igara, na primer Blackjackk uživo. Dakle iz vašeg doma, preko smartfona, kompjutera ili tableta možete da osjetite isti doživljaj kao da ste u tradicionalnom kazinu.

Gdje sve možete da ga igrate možete proveriti OVDJE. Svi kazini su sigurna mjesta na kojima možete da okušate sreću, a veliki broj njih nudi dobre uslove za nove igrače u vidu bonusa dobrodošlice.

Prije nego što se upustite u igranje blackjacka uživo, savjet igračima je da prvo počnu sa igrama u kojima ne moraju da ulažu svoj novac. Gotovo sve kladionice u svojoj online ponudi imaju tu opciju koja je vrlo dobra dok ne uđete u štos oko bilo koje igre, pa i blackjacka.

Igranje blackjacka u online kazinima danas je fenomenalno iskustvo. Iz svog doma možete da igrate preko softvera, a također svaki kazino ima opciju i uživo kazina sa pravim dilerom koji stvara osjećaj kao da ste u Las Vegasu ili Monte Carlu. Posebno je to dobilo na značaju u vremenu pandemije koronavirusa kada su proglašene mjere karantina u skoro svim zemljama svijeta.

Također, sve online kladionice isti nivo užitka pružaju i preko mobilnih telefona tako da sve što vam treba jeste internet konekcija. I naravno novac.

Mobilne aplikacije svih velikih kazina nude isti doživljaj igranja preko telefona kao i kada igrate preko desktop računara.

BLACKJACK UŽIVO SA DILEROM

Blackjack uživo je počeo sa radom 2013. godine, godinu dana nakon što je uspješno uveden rulet uživo. Na zahtjev igrača, uvidom u njihovu zainteresovanost, uveden je i blackjack uživo. Zahvaljujući brzom internetu danas prenosi se rade u visokoj rezoluciji tako da je osjećaj kao da ste u pravom kazinu.

U roku igre blackjack uživo biće vam predstavljen diler i možete da birate kod koga ćete da igrate. Igra se odvija u realno vrijeme, a imate i opciju chat uživo preko kojeg možete da kontaktirate dilera. Ako imate bilo kakve poteškoće možete da se obratite dileru i to je vrlo dobra stvar. Ponašanje dilera je također navedeno u pravilima onlajn kazina i bilo bi dobro da se upoznate sa tim. Najveći problem kod onlajn kazina je taj da ljudi ne vjeruju softveru. Kod ove igre taj problem je riješen pa tako možete da igrate sa dilerom kojeg vidite i sa kojim ste u kontaktu preko kamere.

blekdžek

Broj špilova

Broj špilova u igri ima tek neznatan uticaj na prednost kuće.

Evo kako se mijenja prednost kuće u zavisnosti od broja špilova:

Jedan špil 0.17%
Dva špila 0.46%
Četiri špila 0.60%
Šest špilova 0.64%
Osam špilova 0.65%

Kao što možete da primijetite, razlika je veoma mala, ali generalno govoreći, što manje špilova, to bolje.

Rijetko možete vidjeti da se igra sa dva ili osam špilova online, tako da su najčešće varijante blackjacka sa četiri ili šest. Neki sajtovi ipak nude i igru jednim špilom. Ovdje se karte miješaju posle svake runde, a prednost nad kućom se može uhvatiti samo u rijetkom slučaju jako dugih ruku (sa puno karata).

AMERIČKI I EVROPSKI BLACKJACK

Blackjack ima dva različita stila – Američki i Evropski. U Američkom blackjacku, krupije izvlači dvije karte, jednu okrenutu nagore i jednu okrenutu na nadole. Ako je karta koja je okrenuta nagore as, krupije proverava koja je druga karta i ako ima vrednost 10, okreće je i tako dobija blackjack. Ako to nije slučaj, igra se nastavlja i krupije kartu okrenutu nadole pokazuje tek kada bude njegov red da izvuče kartu ili ostane na te dvije.

U Evropskom blackjack, krupije ima samo jednu kartu okrenutu nagore i izvlači tek kada igrač odigra.

CRAZY BLAKJACK

Crazy Blackjack je prilično drugačiji od većine varijanata blackjacka. Uključuje 3 dodatna uloga kao opcije. Igrač igra protiv krupijea za privatnim stolom, na multi-handu (do 3 istovremena handa) sa tri klase limita. Ukupan limit po handu je iznos dodatne igre i regularnog limita na blackjack. Tri dodatne igre su „777 Jackpot“ „Najveći Hand“ i „Sigurica ili Safe Bet“. 777 Jackpot daje igračima šansu da osvoje 1500 od uloga 1 ako su im prve tri karte (dve početne i prva koja izađe) sve tri sedmice. Ako su sve 7 pikovi igrač osvaja 30000. Ovo nije previše realno i kvote bi rekle da nije vrijedno toga. Pa ipak, moglo bi da dođe do pravog jackpot-a što inače nije moguće u blackjacku.

Najveća ruka ili hand pita igrača dokle ide. Ovo je moguće samo ukoliko se igraju dvije ruke i ako igrač pogodi tačno isplaćuje se 1:1 ili tri ruke gde se isplaćuje 2:1. Ako ti dođe blackjack ova isplata se povećava na 2:1 kada se dijele dve, i čak do 7:2 kada se tri ruke igraju istovremeno. To igraču nudi finu vrijednost, a ako se osjećaš taličnim, vrijedi se kockati zbog ovoga. Upamti; Najveći hand može se postići samo u jednoj ruci. Slično tome, Safe Bet iliti Sigurica daje finu vrijednost time što se igraču nudi šansa da dobije na ruci koja je počela loše (12, 13, 14,15 ili 16 bez keca ili dve iste). Isplaćuje se samo 3:2 tako da to nije isplativo koliko i Najveća ruka ali pošto štiti ruku koja je imala loš start, može se smatrati fer ponudom (premda gubiš dobre handove time što smanjuješ svoje potencijalne dobitke). Safe Bet se može igrati na tri ruke istovremeno.

Španac 21

Španac 21 podrazumjeva prilične promjene pravila u odnosu na druge verzije. Promjene su sljedeće:

 • Igrač može da duplira na svakoj 3. karti
 • Igra se sa 8 špilova
 • Igrač može da splituje sve 10-ke
 • Igrač sme da splituje samo jednom
 • Igrač može da preda (i prije i kasnije)
 • Dupliranje poslije splita je dozvoljeno
 • Krupije igra na sve 17-ice

Najznačajnija od svih promjena je vjerovatno to što nema desetki. Sve velike karte sa slikom ostaju u špilu, ali odsustvo desetki podiže šanse za kuću, iako su one poravnane raznim drugim pravilima koje idu u prilog igraču. Sem ovih pravila iznad, postoji i nekoliko bonusa koji se isplaćuju igraču bez potrebe za dodatnim ulozima pride. Bonusi su:

 • 21 u 5 karata – isplaćuje 3:2 odmah
 • 21 u karata – isplaćuje 2:1 odmah
 • 21 u 7+ karata – isplaćuje 3:1 odmah
 • 6,7,8 ili 7,7,7 miks znakova -isplaćuje 3:2
 • 6,7,8 ili 7,7,7 isti znak – isplaćuje 2:1
 • 6,7,8 ili 7,7,7 sve pikovi – isplaćuje 3:1
 • 7,7,7 isti znak kada krupije ima sedmicu – isplaćuje se 50:1
  Blackjack Live

ZAKLJUČAK

Blackjack nije bez razloga jedna od najpopularnijih igara za stolom u kazinima, pogotovu u Sjedinjenim Američkim Državama. Danas pogotovo dobija na zanimljivosti ukoliko je započnete da igrate putem online kazina.

Igra donosi uzbuđenje i možete zaraditi veliki novac. Za razliku od ruleta koji je zasnovan na sreći, blackjack zavisi od vas.

Iako su pravila za blackjack više nego jednostavna, igra je puna skrivenih pravila koje morate dobro savladati ukoliko želite da bude uspješni u igri. Ukoliko dobro primjenjujete strategije možete stvoriti prednost u odnosu na kazino, a o sve tome možete pročitati u našem tekstu o blackjack strategijama.

Scroll to Top